Videreførte internationale brugsmodelansøgninger (PCT)

Det følger af BML § 29, at  en ansøger har 33 måneder til at videreføre sin internationale brugsmodelansøgning i Danmark.

Herefter skal han:

  • indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk, eller
  • en kopi af ansøgningen, hvis denne er på dansk, samt
  • betale det fastsatte gebyr, som fremgår af BML § 73a, stk. 3 samt vores prisliste.

Når en international patentansøgning er videreført i Danmark i overensstemmelse med BML § 29, behandles ansøgningen som udgangspunkt på samme måde som en national brugsmodelansøgning med de undtagelser, der findes i BML §§ 30-34.

Se mere under Behandling af brugsmodelansøgninger.Opdateret: 2. november 2015