Erklæring om ændringer i krav

Ved ændringer i kravene skal ansøgeren angive en erklæring om ændringer i kravene jf. BEK § 28, stk. 1 om, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag for disse ændringer. Dette kan være en hjælp, når sagsbehandleren skal afgøre, om ændringerne er tilladelige.

I princippet skal der indsendes en erklæring. Det er dog Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, at der normalt ikke forlanges en erklæring, hvis den mangler.

Dog anmoder Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger om at sende en erklæring, hvis der er tvivl om, hvor i basisdokumenterne, der findes grundlag for ændringerne.

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens ansvar, at kravene kun godkendes, hvis de er i orden. Når der kommer nye krav, skal sagsbehandleren derfor altid gennemgå dem i sin helhed.

 Opdateret: 3. maj 2013