Overensstemmelse mellem beskrivelse og krav

Hvis kravene er blevet ændret og ændringerne er tilladelige (se Tilladelige ændringer i henhold til BML § 18), undersøges det om titlen skal ændres tilsvarende.

Hvis der er bedt om prøvning i en brugsmodelansøgning undersøges det ydermere om beskrivelsen kræver rettelser for at fjerne u­over­ensstemmelser med kravene.

Der undersøges f.eks., om alle konkrete udtryk af den beskrevne frembringelse stadig er indenfor omfanget af et eller flere krav. Se Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse.

Der undersøges omvendt også, om alle de ændrede krav er understøttet i beskrivelsen.Opdateret: 18. juni 2013