Betaling af gebyrer

Gebyrer kan indbetales på følgende måder:

  • e-betaling (i forbindelse med ansøgning)
  • overførsel til vores bankkonto
  • giroindbetaling
  • personlig betaling på vores adresse med kontanter, checks eller dankort.
  • Betaling via Patent- og Varemærkestyrelsens kontoordning, hvis en sådan er oprettet. For hver transaktion betales et ekspeditionsgebyr.

Betalingen/betalingsordren skal i alle tilfælde indeholde detaljerede oplysninger om, hvad betalingen dækker, herunder oplysninger om ansøger/indehaver, ansøgnings-/registreringsnummer, samt hvilket/hvilke gebyr(er), der skal betales for. Hvis ansøgningsnummeret endnu ikke er modtaget, kan ansøgningens titel eller anden angivelse, som identificerer ansøgningen, skrives ind som reference. Hvis beløbet skal betales via kundens kontoordning hos os, skal kundens kontonummer nævnes, samt hvilket beløb, der skal trækkes.

Betaling af gebyrer til os skal altid ske i danske kroner.

Ved betaling eller overførsel til vores bankkonto, anses gebyret for betalt, når beløbet er debiteret fra betalerens konto.

Hvis betaling foretages med check, anses betalingen for at være fuldført den dag, vi modtager checken. Udenfor vores åbningstid kan checken afleveres via vores fysiske postkasse. I dette tilfælde anses betalingen for at være fuldført den efterfølgende dag.

Et gebyr betragtes som betalt rettidigt, når betalingen er fuldført senest på gebyrets forfaldsdag. Forfaldsdagen fremgår af de indbetalingskort, som vi sender. Hvis forfaldsdagen falder på lørdage eller søn- og helligdage, anses gebyret som betalt rettidigt, hvis betalingen er fuldført den førstkommende hverdag.

 Opdateret: 2. november 2015