Tilbagebetaling af gebyrer

Det fremgår af BML § 73 f, at gebyrer, der er indbetalt rettidigt ikke tilbagebetales. Hvis betalingen ikke er tilstrækkelig til at dække det forfaldne gebyr, kan betalingen ikke godkendes, og det indbetalte gebyr tilbagebetales i denne situation, jf.BML § 73 f, stk. 2. Desuden tilbagebetales gebyrer, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen afviser den behandling, de er betalt for, jf. BML § 73 f, stk. 3.

 Opdateret: 20. marts 2013