Ingen offentliggørelse af ansøgningen

Hvis der er truffet beslutning om henlæggelse eller afslag inden udløbet af 15-måneders dagen for offentliggørelsen, gøres ansøgningen ikke tilgængelig.

Ønsker ansøger, at ansøgningen ikke skal offentliggøres, skal han skriftligt anmode om tilbagetagelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Anmodningen skal være modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen før udløbet af 15 måneders dagen. Modtages anmodningen senere, vil ansøgningen blive offentliggjort.

Hvis ansøger er i tvivl om, hvorvidt Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget tilbagetagelsen inden 15 måneders dagen, bør denne kontakte os inden fristens udløb.

 Opdateret: 8. november 2013