Industriel udnyttelse

En frembringelse skal anses for at kunne udnyttes industrielt, hvis den kan fremstilles eller anvendes i en hvilken som helst form for industri, herunder landbrug.

"Industri" skal forstås i videste forstand som omfattende enhver fysisk aktivitet af "teknisk karakter", dvs. en aktivitet, som hører under de nyttige eller praktiske fag til forskel fra æstetiske fag.

Således udelukker BML § 1, stk. 1 meget få frembringelser fra registreringring, som ikke allerede er undtaget ved listen i BML § 2, stk. 1-2. Se Hvad er en brugsmodelregistrering.

En yderligere "frembringelsesklasse", som er udelukket, er artikler, som påstås at virke på en måde, der er klart i modstrid med veletablerede fysiske love, f.eks. en evighedsmaskine. En hindring kan kun opstå i henhold til BML § 1, stk. 1 i det omfang kravet nærmere angiver frembringelsens tilsigtede funktion eller formål, men hvis eksempelvis en evighedsmaskine er ansøgt som en genstand, der blot har en bestemt nærmere angiven konstruktion, så skal der rejses indvending i henhold til BML § 14, stk. 2.

Det skal bemærkes, at "kan udnyttes industrielt" ikke er en betingelse, der tilsidesætter restriktionen i BML § 2, stk. 1, 2 og 4, BML § 3, stk. 1 og BML § 4.

Selvom en frembringelse skal kunne udnyttes industrielt, er det ikke nødvendigt, at kravene er begrænset til de/den industrielle udnyttelse(r).

I de tilfælde hvor det ikke er åbenbart, hvordan frembringelsen kan udnyttes industrielt, skal beskrivelsen angive dette. Vedrørende sekvenser og delsekvenser af gener, skal den industrielle udnyttelse fremgå af brugsmodelansøgningen. En ren nukleinsyresekvens uden funktionsangivelse er ikke en registrerbar frembringelse (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF, betragtning 23).  Opdateret: 21. juni 2013