Hvad er en brugsmodelregistrering

Det følger af BML § 1, at den der har gjort en frembringelse har ret til efter ansøgning at få frembringelsen registreret som brugsmodel og derved opnå eneret til at udnytte denne frembringelse erhvervsmæssigt.

En brugsmodelregistrering er således en eneret og indholdet af denne eneret er nærmere beskrevet i BML § 6. Eneretten gælder i op til 10 år beregnet fra tidspunktet for indleveringen af ansøgningen, såfremt indehaveren betaler for fornyelse af brugsmodelregistreringen, jf. BML § 38. 

Eneretten i form af en brugsmodelregistrering er en negativ ret. Den giver således indehaveren ret til at forbyde andre at udnytte frembringelsen. Det er derimod ikke sikkert, at indehaveren selv kan udnytte sin frembringelse uden at få tilladelse fra indehavere af andre enerettigheder.

Endvidere kan muligheden for at udnytte frembringelsen være begrænset af øvrig lovgivning, eksempelvis lægemiddellovgivningen vedrørende markedsføringstilladelser.Opdateret: 19. november 2013