Sagsbehandlingssprog

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingssprog er som udgangspunkt dansk.

Vi kan foretage sagsbehandling på engelsk, hvis ansøger anmoder om dette. 

Vi kan dog til hver en tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

En engelsksproget sagsbehandling medfører, at vi korresponderer med ansøger på engelsk i alle vores behandlingsbreve til og med afgørelsesbrevet, det vil sige brev om godkendelse til registrering eller brev om afslag.

Ansøgninger hvor der kun skal foretages teknisk eftersyn

Er brugsmodelansøgningen, beskrivelse, krav og sammendrag affattet på andre sprog end dansk, skal der indleveres en oversættelse, før det tekniske eftersyn kan foretages.

Ansøgninger hvori der anmodes om prøvning

Såfremt den engelsksprogede sagsbehandling leder frem mod en registrering, vil vi i det sidste brev inden godkendelsesbrevet kræve en oversættelse af hele den engelske tekst, som kan godkendes, til dansk.

 Opdateret: 28. februar 2014