Sprog

Det følger af BEK § 6, at Patent- og Varemærkestyrelsen behandler en brugsmodelansøgning på basis af en ansøgning, hvor beskrivelsen, brugsmodelkrav og sammendrag er på dansk. Andre dokumenter kan være på dansk, norsk eller svensk.

Oversættelser af ansøgninger og dens dokumenter samt øvrige dokumenter, der indleveres til os, kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt måde, jf. BEK § 6, stk. 2. Som udgangspunkt kræves bekræftelse alene i de tilfælde, hvor der er tvivl om rigtigheden af oversættelsen. Såfremt en sådan bekræftelse ikke indleveres, vil det oversatte dokument ikke indgå i sagsbehandlingen.

Ansøgninger hvor der kun skal foretages teknisk eftersyn

Er brugsmodelansøgningen, beskrivelse, krav og sammendrag affattet på andre sprog end dansk, skal der indleveres en oversættelse, før det tekniske eftersyn kan foretages.

Ansøgninger hvori der anmodes om prøvning

Er brugsmodelansøgningen, beskrivelse, krav og sammendrag affattet på norsk eller svensk kan prøvningen foretages på basis af disse dokumenter.

Er brugsmodelansøgningen, beskrivelse, krav og sammendrag affattet på engelsk kan prøvningen foretages på basis af disse dokumenter, hvis ansøger anmoder om det, jf. BEK § 6, stk. 3.

Først når brugsmodelansøgningen eventuelt er klar til godkendelse til registrering, skal beskrivelse, krav og sammendrag foreligge på dansk.Opdateret: 28. februar 2014