BEK § 21

 

§ 21. En brugsmodelansøgning kan omfatte flere frembringelser, hvis der mellem frembringelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at frembringelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske egenskaber. Med udtrykket særlige tekniske egenskaber menes de tekniske egenskaber, som frembringelsen bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der imellem et antal frembringelser er teknisk sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit brugsmodelkrav eller som alternativer i et enkelt krav.

Opdateret: 13. februar 2013