Kapitel 5 - Registreringens omfang og gyldighedstid (§37-§38)

Kapitel 5

Registreringens omfang og gyldighedstid

§ 37. Brugsmodelregistreringens beskyttelsesomfang bestemmes af brugsmodelkravene. Der kan hentes vejledning til forståelse af brugsmodelkravene i beskrivelsen og tegningen.

Stk. 2. Efter registrering må beskyttelsens omfang ikke udvides.

§ 38. Brugsmodelregistreringen gælder indtil 3 år fra indleveringsdagen og kan fornys for yderligere to perioder af henholdsvis 3 og 4 år mod betaling af de fastsatte gebyrer.

Stk. 2. Fornyelse af registreringen skal bekendtgøres.

Opdateret: 25. april 2017