Guidelines for brugsmodeller

Guidelines for brugsmodeller er en modernisering af den tidligere Brugsmodelhåndbog. Med Guidelines har Patent- og Varemærkestyrelsen udviklet et levende værktøj, der indeholder en gennemgang af, hvordan reglerne i henholdsvis brugsmodelloven og brugsmodelbekendtgørelsen fortolkes og udmøntes i Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, illustreret med eksempler.

Guidelines er således et hjælpeværktøj både i og uden for Patent- og Varemærkestyrelsen. Da der hele tiden sker en løbende modernisering af vores sagsbehandling samt harmonisering med internationale forhold, er der også behov for løbende at kunne foretage ajourføring af praksis, herunder at foretage en orientering om ændringer i praksis. Dette sker via den løbende opdatering og videreudvikling af Guidelines for Brugsmodeller.

Guidelines for Brugsmodeller skal primært give brugeren en forståelse af praksis på en række udvalgte punkter, således at brugerne selv er i stand til at drage de rigtige konklusioner i konkrete situationer. Det er således ikke hen­sigten at opstille firkantede regler og definitioner, som dækker alle tænkelige situationer.

Guidelines er opbygget som en samling af fritstående artikler, der er relateret til hinanden via links. Der er to hovedindgange til artiklerne, nemlig en emneorienteret indgang og en lovorienteret indgang. Derudover kan man søge efter artikler ved hjælp af søgeværktøjet, der kan findes under menuen i venstre side, og endelig findes der en alfabetisk oversigt over artikler.

Det er vores ambition, at Guidelines for Brugsmodeller kan blive den fælles referenceramme for sagsbehandlingen både hos vores sagsbehandlere og hos vores samarbejdspartnere i IPR-branchen.

 Opdateret: 19. november 2013