Love og regler

Under den lovinddelte tilgang til Guidelines for brugsmodeller kan man ved hjælp af menuen i venstre side finde den lov og de paragraffer, som man er interesseret i at læse om.

Menuen er bygget op efter lovens inddeling i paragraffer, og hvor det er relevant i kapitler.

På paragrafniveau vil der i læseområdet være vist teksten for den valgte lov- eller bekendtgørelsesbestemmelse. Samtidig vil man på fanebladet "artikler" kunne se en oversigt over de artikler, der relaterer sig til bestemmelsen, og man vil kunne vælge at få vist den eller de artikler, som man er interesseret i.

Hvis der ikke er artikler knyttet til den konkrete del af en bestemmelse, som man er interesseret i, kan man prøve at se, om der er mere generelle artikler knyttet til det nærmeste overordnede bestemmelsesniveau.

Opdateret: 4. februar 2013