Alfabetisk oversigt over artikler

Gå til: "  A  B  D  E  F  G  H  I  K  N  O  P  R  S  T  U  V  Æ 

"
"Omfattende" i modsætning til "bestående af"

A
Administrativ prøvning
Administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering
Afdelte ansøgninger
Afdelte eller udskilte ansøgninger
Afslag
Aktindsigt
Aktindsigt før en brugsmodelansøgnings offentliggørelse
Aktindsigtens udstrækning
Angivelse af at der søges om brugsmodelbeskyttelse
Anmodning om fortrolighed
Ansøgeren
Ansøgningsgebyr
Ansøgningsgebyr - indleveringsdag
Ansøgningstyper
Artikler emneindelt

B
Basisdokumenterne
Behandling af ansøgningen ved indlevering
Behandling af brugsmodelansøgninger
Behandling af frembringerisk enhed
Berostillelse
Beskrivelse
Betaling af et for lille fornyelsesgebyr
Betaling af gebyrer
Betingelser for registrerbarhed
Brev om godkendelse til registrering

D
Definition af en enhed vha. en anden enhed
Deponering af biologisk materiale
Disclaimer af materiale som er beskrevet i den indleverede ansøgning
Disclaimere
Disclaimere som ikke er omtalt i den oprindelige ansøgning
Dokumenter fundet efter afslutning af nyhedsundersøgelsen

E
Erklæring om ændringer i krav
Essentielle træk

F
Fagmand
Flere anmodninger om administrativ prøvning
For tidlig eller for sen indbetaling af fornyelsesgebyr - brugsmodel
Forgrenede ansøgninger
Formalitetsbehandling
Formalitetsbehandling - administrativ prøvning
Formatkrav
Formelle betingelser for genoprettelse
Fornyelse
Fornøden omhu
Frembringeren
Frembringerisk enhed
Frembringerisk enhed mellem alternativer f.eks. Markush formel
Frembringerisk enhed mellem individuelle træk i et krav
Frembringerisk enhed mellem mellem- og slutprodukter
Frembringerisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige katagorier
Frembringerisk enhed mellem selvstændige krav i samme katagori
Frembringerisk enhed mellem uselvstændige krav
Frister
Fristforlængelse
Fuldmagt
Fuldmagt for afdelte og udskilte ansøgninger
Fuldmægtig

G
Gebyr for afdelte og udskilte ansøgninger
Gebyr for en forgrenet ansøgning
Gebyrer
Genoprettelse
Guidelines for brugsmodeller

H
Henlæggelse og genoptagelse
Henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne
Henvisningsbetegnelser og anvendelse af parentes
Hvad er en brugsmodelregistrering
Hvem kan indlevere en afdelt eller udskilt ansøgning

I
Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer
Indhold af den afdelte ansøgning
Indhold af den udskilte ansøgning
Indhold af en forgrenet ansøgning
Indhold der ikke accepteres
Indholdet af offentliggørelsen
Indlevering af brugsmodelansøgninger
Indlevering af online-ansøgning eller via mail
Indlevering via telefax
Indleveringsdag
Industriel udnyttelse
Indvending om retten til frembringelsen
Indvendinger
Indvendinger vedr. andre spørgsmål
Ingen offentliggørelse af ansøgningen
Internationale brugsmodelansøgninger (PCT)

K
Kan/vil problematikken
Kendt teknik
Klarhed af krav rettet mod bioteknologiske frembringelser
Kommunikation
Konfliktende ansøgninger BML § 5, stk. 2, 2. pkt.
Konverterede europæiske patentansøgninger
Krav
Krav og konfliktende ansøgninger iht. BML § 5, stk. 2, 2. pkt.
Krav om at det indleverede materiale indeholder en beskrivelse og brugsmodelkrav
Krav vedrørende apparat eller produkt til et bestemt formål
Kravenes klarhed
Kravenes opbygning
Kravkategorier
Kvittering ved elektronisk indlevering via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside
Kvittering ved indlevering i papirform
Kvittering ved indlevering via E-post

N
Nyhed
Nyhedsundersøgelse
Nyhedsundersøgelsens omfang
Nyhedsundersøgelsesrapport
Nyhedsundersøgelsestype
Nærmeste kendte teknik

O
Objektive tekniske problem
Offentliggørelse
Offentliggørelse af afdelte og udskilte ansøgninger
Offentliggørelse af en forgrenet ansøgning
Overensstemmelse mellem beskrivelse og krav
Overførelse af retten til en ansøgning eller brugsmodel

P
Parametre
Prioritet
Prioritet for den afdelte og udskilte ansøgning
Prioritet for en forgrenet ansøgning
Problem and Solution Approach (PSA)
Procedure for aktindsigt
Produkt defineret ved fremstillingsmåde ("product-by-process")
Præcisering af en Markush formel i brugsmodelkrav
Prøvning af brugsmodelansøgning før registrering
PVSonline

R
Referencelisten
Registrerbarhedsvurdering
Registrering
Registrering af en brugsmodelansøgning med/uden prøvning
Relative termer
Resultat som ønskes opnået (opgavemæssig krav)

S
Sagsbehandlingssprog
Sammendrag
Selvstændige krav
Sprog
Særlige tekniske træk metoden
Søgemateriale

T
Tegninger
Teknisk behandling - Administrativ prøvning
Teknisk eftersyn af brugsmodelansøgning
Termer som "cirka" og "omtrent"
Tidsfrist for indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning
Tidsfrist for indlevering af en forgrenet ansøgning
Tidspunkt for nyhedsundersøgelsen
Tilbagebetaling af gebyrer
Tilføjelse af et interval til brugsmodelkrav
Tilføjelse af nye virkninger og eksempler
Tilføjelse af tekniske træk fra tegninger eller fotografier til brugsmodelkrav
Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter til brugsmodelkrav
Tilladelige ændringer i henhold til BML § 18
Titel
Tydelig adskillelse

U
Udskilte ansøgninger
Udtrykket "i"
Underskrivelse af dokumenter
Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse
Uselvstændige krav

V
Varemærker
Videreførte internationale brugsmodelansøgninger (PCT)

Æ
Ændringer
Ændringer i registeret
Ændringer, fjernelse eller tilføjelse af tekst