Flere anmodninger om administrativ prøvning

Flere anmodninger om administrativ prøvning

Hvis der anmodes om prøvning, mens en tidligere anmodning er under behandling, oplyses anmoder om, at en prøvning er under behandling.

Patent- og Varemærkestyrelsen har mulighed for at stille den senere anmodning om prøvning i bero. Hvis den senere anmoder ønsker at stille sin anmodning i bero, tilbyder styrelsen, at afvise anmodningen og tilbagebetale gebyret eller iværksætte den anden anmodning om prøvning, når der er truffet afgørelse i den første anmodning.

Hvis den senere anmoder ikke ønsker, at anmodningen skal stilles i bero, fortsætter vi den efterfølgende behandling af anmodningerne i et parallelt forløb.

Flere samtidige anmodninger om administrativ prøvning

Foreligger der flere samtidige anmodninger om prøvning, har vi mulighed for, efter høring af parterne, at stille den ene af de indleverede anmodninger i bero, såfremt parterne er enige herom.

Styrelsen kontakter parterne om muligheden for at stille en af de indleverede anmodninger i bero.

Hvis den ene anmoder ønsker at stille sin anmodning i bero, tilbyder styrelsen, at afvise anmodningen og tilbagebetale gebyret eller iværksætte den anden anmodning om prøvning, når der er truffet afgørelse i den første anmodning.

Såfremt der ikke er enighed om berosættelse, fortsætter vi skriftvekslingen og den efterfølgende behandling af anmodningerne i et parallelt forløb.

Behandling af flere/samtidige anmodninger om administrativ prøvning

Behandling af flere anmodninger om prøvning, foretages som separate sager med afgørelser i et parallelt forløb. Grundlaget for brugsmodellen, der er genstand for flere anmodninger om prøvning, kan ændres radikalt som følge af udviklingen i en parallelt forløbende sag.

Den første afgørelse publiceres, så resultatet af vores beslutning fremgår. Når en senere sag afgøres, publiceres denne med eventuelle ændringer til den nyeste tekst, selvom sagsbehandlingen har taget udgangspunkt i den gamle tekst. Dette betyder, at selv om den senere sag kan føre til, at dele af registreringen skal udslettes, kan dette allerede være sket ved afgørelsen i den første sag.

Hvis der efter behandlingen af den senere sag skal ske en yderligere begrænsning publiceres denne begrænsning.

 

 Opdateret: 3. juli 2018