Formalitetsbehandling - administrativ prøvning

En anmodning om prøvning efter registrering skal fremsættes skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen. Vi undersøger om anmodningen opfylder betingelserne i BEK § 58 og dermed kan behandles.

En indgivet anmodning om prøvning i henhold til BML § 50 bekendtgøres i Brugsmodeltidende, jf. BEK § 60.

En anmodning om prøvning efter registrering skal ved indleveringen opfylde betingelserne i BML § 50 og BEK § 58:

a) Det skal fremgå, hvem der fremsætter anmodningen (navn/firmanavn og postadresse), jf. BEK § 58, nr. 1.

b) Det fastsatte gebyr skal være betalt, jf. BEK § 58, stk. 2.

c) Registreringsnummeret på brugsmodellen skal være angivet, jf. BEK § 58, nr. 2.

d) Indehaverens navn eller firmanavn skal fremgå, jf. BEK § 58, nr. 2.

e) Anmodningen skal angive frembringelsens titel, jf. BEK § 58, nr. 2.

f) Den skal, hvis anmoder er repræsenteret ved fuldmægtig, indeholde dennes navn og adresse, jf. BEK § 58, nr. 3.

g) Det skal fremgå hvilke ugyldighedsgrunde anmodningen om prøvning støttes på, jf. BEK § 58, nr. 4, BML § 50 stk. 2 og BML § 47.

Disse ugyldighedsgrunde er følgende:

1) Registreringen er foretaget, uanset om betingelserne i BML § 1-5 ikke er opfyldt.

2) Registreringen angår en frembringelse, som ikke er så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve den.

3) Beskyttelsesomfanget er ændret i strid med BML § 18, heraf fremgår det, at en ansøgning om brugsmodelregistrering ikke må ændres således, at brugsmodelregistrering søges for noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

4) Beskyttelsesomfanget er udvidet efter registreringen.

Det er således ikke muligt, at anmode om prøvning med henvisning til at registreringen omfatter flere uafhængige frembringelser.

Hvis anmodningen ikke opfylder betingelserne a) og b) afvises anmodningen, jf. BEK § 59, stk. 1. Fristen til afhjælpning af andre mangler i forbindelse med anmodningen er 1 måned, jf. BEK § 59, stk. 2. Er betingelserne ikke opfyldt ved udløbet af denne frist, afvises anmodningen.

Foruden ovennævnte betingelser skal anmodningen om administrativ prøvning, såfremt brugsmodellen er prøvet tidligere, tillige ledsages af dokumentation i medfør af BML § 50, stk. 3.

 

 

 

 

 Opdateret: 3. juli 2018