Afdelte eller udskilte ansøgninger

BML § 17 giver mulighed for at indlevere brugsmodelansøgninger, der betragtes som afdelt eller udskilt fra en tidligere indleveret brugsmodelansøgning (stamansøgning). Hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt, vil den senere ansøgning blive anset som indleveret på det tidspunkt, hvor de akter, hvoraf frembringelsen fremgår, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. De nærmere betingelser for at anse en ansøgning som afdelt eller udskilt fremgår af BEK §§ 15-17.

Se mere om afdelte ansøgninger og udskilte ansøgninger.Opdateret: 7. juni 2013