Forgrenede ansøgninger

En forgrenet brugsmodelansøgning er efter BML § 12 en ansøgning, ved hvilken en ansø­ger anvender en tidligere patentansøgning helt eller delvis som grundlag for brugsmodelansøgningen. 

Det er en betingelse for en forgrening, at patentansøgningen, som brugsmodelansøgningen søges forgrenet fra, er indleveret med virkning for Dan­mark.

Begæring om forgrening skal fremsættes ved indleveringen af den forgrenede brugsmo­delansøgning ellers falder denne ret bort, jf. BEK § 13, stk. 5.

En begæring om forgrening skal indeholde oplysning om arten af den patentansøgning, den søges forgrenet fra, oplysning om patentansøgningens indleveringsdag eller den dag den anses som indleveret, samt patentansøgningens nummer, jf. BEK § 13, stk. 4. Hvis dette ikke fremgår tydeligt, tager Patent- og Varemærkestyrelsen kontakt til ansøgeren med henblik på at rette denne mangel. Ansøger får en frist på 1 måned til at rette manglen.

En forgrenet brugsmodelansøgning anses som indleveret på samme dag som patentan­søgningen, den er forgrenet fra. Denne dag kaldes løbedag for den forgrenede brugsmo­delansøgning.

Der kan, jf. BEK § 13, forgrenes fra følgende typer af patentansøgninger:

  • En dansk patentansøgning, BEK § 13, stk. 1, nr. 1. 
  • En international ansøgning, der er videreført i Danmark, i henhold til PL § 31, eller som er optaget til behandling, i henhold til PL § 38, stk. 3. Det er således ikke muligt at forgrene fra en international patentansøgning, som endnu ikke er videreført i Danmark, jf. BEK § 13, stk. 1, nr. 2.

I en sådan ansøgning om brugsmodelregistrering angives den videreførte inter­nationale patentansøgning med det danske nationale ansøgningsnummer.

  • En europæisk patentansøgning, hvor EPO har fastsat en indleveringsdag for patentansøgningen og Danmark er blevet desig­neret, jf. BEK § 13, stk. 1, nr. 3.
  • En europæisk patentansøgning, der er konverteret til en dansk patentansøgning efter BML § 36:

Forgrening fra en dansk patentansøgning, som er konverteret fra en europæisk patentansøgning, behandles på samme måde som en forgrening fra en dansk patentansøgning. Der er i dette tilfælde ikke tale om en direkte konvertering fra en europæisk patentansøgning til en dansk brugsmodelansøgning, jf. BML § 36.Opdateret: 29. oktober 2013