BEK § 19

 

§ 19. Brugsmodelkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske egenskaber, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Brugsmodelkrav skal indeholde:

1) en titel på frembringelsen,

2) angivelse af den teknik, i forhold til hvilken frembringelsen udgør noget nyt (teknikkens standpunkt, og

3) angivelse af det for frembringelsen nye og særegne.

Stk. 2. Angivelsen af de i stk. 1, nr. 2-3, nævnte forhold kan eventuelt ske i form af en henvisning til beskrivelsen med eventuelle tegninger eller fotografier.

Stk. 3. Hvert brugsmodelkrav må kun angå én frembringelse.

Stk. 4. Et brugsmodelkrav må ikke indeholde noget, som er uvedkommende under hensyn til den i kravet angivne frembringelse eller er uvæsentligt for den ansøgte eneret.

Opdateret: 13. februar 2013