Krav om at det indleverede materiale indeholder en beskrivelse og brugsmodelkrav

Ansøgningen skal både indeholde en beskrivelse og et eller flere brugsmodelkrav for at få tildelt en indleveringsdag, jf. BEK § 3.

Hvis der ved indleveringen mangler beskrivelse eller krav, (hvis f.eks. kun tegninger eller fotos og/eller titel foreligger), forlanges de manglende bilag i et brev. I brevet giver Patent- og Varemærkestyrelsen vejledning om udformning af de manglende dele og oplyser om konsekvenserne, hvis indleveringsdagen forskydes og de manglende bilag ikke indsendes. Der gives normalt en frist på 1 måned til at fremsende manglende bilag.

Sender ansøger ikke beskrivelse og krav inden fristens udløb, afviser vi at behandle det indleverede som en ansøgning og ansøgningsgebyret vil blive refunderet.

Når der foreligger beskrivelse og krav, kan der tages stilling til hvilken dag, der skal anses som indleveringsdag. Hvis indholdet af beskrivelse og krav kan udledes af de oprindelige bilag, bliver indleveringsdagen den oprindelige modtagelsesdag for ansøgningen.

Hvis indholdet af beskrivelse og krav medfører, at der søges brugsmodelregistrering på noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da den blev indleveret (jf. BML §18), bliver indleveringsdagen den dag, hvor vi modtog de nye bilag. Ansøger kan i dette tilfælde vælge enten at bibeholde den nye - senere - indleveringsdag eller sende en ændret beskrivelse og krav, hvor hele indholdet kan udledes af de oprindelige bilag, og dermed beholde den oprindelige modtagelsesdag som indleveringsdag.

 Opdateret: 18. november 2019