Indleveringsdag

Patent- og Varemærketyrelsen undersøger ansøgningen med henblik på at vurdere, om den opfylder betingelserne for tildeling af indleveringsdag, jf. BEK § 3. Disse betingelserne er opfyldt, når:

1) ansøgningsgebyret er betalt, stk. 2, (se også ansøgningsgebyr - indleveringsdag)

2) der foreligger en angivelse af, at der søges om brugsmodelbeskyttelse, nr. 1,

3) ansøgers navn eller firmanavn og postadresse, nr. 2, og 

4) det indleverede materiale indeholder en beskrivelse, tegninger eller fotografier, hvis beskrivelsen henviser hertil og brugsmodelkrav, nr. 3.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt ved modtagelsen af ansøgningen, får ansøgningen indleveringsdag den dag, hvor ansøgningen blev indleveret.Opdateret: 29. oktober 2013