Behandling af ansøgningen ved indlevering

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en brugsmodelansøgning påføres denne en dato for modtagelse, og vi sender en kvittering for modtagelsen til ansøger eller dennes fuldmægtig. Kvitteringens oplysninger afhænger af den valgte indleveringsform. Se mere om

Ansøgningen får et ansøgningsnummer, som består af 2 bogstaver efterfulgt at 9 cifre (BA YYYY XXXXX). Bogstaverne angiver ansøgningstypen - nemlig brugsmodelansøgning. De første 4 cifre af ansøgningsnummeret indikerer årstallet for indlevering. De sidste 5 cifre er en fortløbende nummerering i forhold til den rækkefølge ansøgningen er modtaget. Det fortløbende nummer nulstilles ved hvert årsskifte.

Vi undersøger ansøgningen med henblik på at vurdere, om den opfylder minimumskravene for at få tildelt en indleveringsdag.

Endvidere undersøger vi, om ansøger har betalt ansøgningsgebyr.

 Opdateret: 18. juni 2013