Betaling af et for lille fornyelsesgebyr

Når fornyelsesgebyrer indbetales sker det, at det ikke er det fulde beløb, der indbetales.

Et eksempel på dette kan være, at indehaver har anvendt det først udsendte girokort, selvom betalingen skal ske med forhøjelse af det forfaldne gebyr. I så tilfælde er fornyelsesgebyret ikke indbetalt med frigørende virkning. Medmindre den resterende del af det forhøjede gebyr indbetales, inden fristen for rettidig betaling udløber, bortfalder brugsmodellen. Den del af fornyelsesgebyret, der er indbetalt, vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt, jf. BML § 73 f.

 Opdateret: 7. juni 2013