Fornyelse

Det følger af BML § 38, at en registreret brugsmodel kan opretholdes i 10 år fra den dag, hvor brugsmodelansøgningen blev indleveret. Brugsmodelbeskyttelsen gælder i indtil 3 år fra indleveringsdagen og den kan fornyes i to perioder på 3 og 4 år. For at opretholde en registreret brugsmodel/en brugsmodelansøgning, skal ansøger/indehaver, for hver fornyelsesperiode, som påbegyndes efter brugsmodelansøgningens indleveringsdag, forny registreringen/brugsmodelansøgningen ved betaling af fornyelsesgebyrgebyr, jf. BML § 38.

Forfaldsdagen for fornyelsesgebyret er den sidste dag i den måned, i hvilken gebyrperioden begynder, og kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen, jf. BML § 39, stk. 1. Fornyelsessgebyret kan desuden betales i 6 måneder efter forfaldsdag mod betaling af en forhøjelse af det forfaldne gebyr på 20 %, jf. BML § 39, stk. 3 og BML § 73 b, stk. 2.

Patent- og Varemærketyrelsen har som udgangspunkt ikke mulighed for at forlænge fristen for fornyelse. Der findes dog i BML § 66 mulighed for at anmode om genoprettelse af en brugsmodel, der er bortfaldet på grund af manglende rettidig betaling af fornyelsesgebyr.

Vi sender som en del af proceduren ved fornyelse en påmindelse til indehaverne i form af et girokort med tilknyttet vejledning. Dette er alene en service, og rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar.

Fornyelsegebyrerne for 1. og 2. periode fremgår af BML § 73 b. Patent- og Varemærkestyrelsen har generelt mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i BML, jf. BML § 73 g. De gældende gebyrer kan ses på Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Du kan læse mere om de forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske her: 

Se også Betaling af gebyr.

Med hensyn til fornyelsesgebyr vedrørende afdelte, udskilte og forgrenede ansøgninger, se Gebyrer for afdelte, udskilte ansøgninger og forgrenede ansøgninger.

 Opdateret: 26. august 2015