For tidlig eller for sen indbetaling af fornyelsesgebyr - brugsmodel

Indbetales fornyelsesgebyret for tidligt, det vil sige tidligere end 3 måneder før forfaldsdagen, er gebyret ikke indbetalt med frigørende virkning, og Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke forny brugsmodellen. Gebyret tilbagebetales i dette tilfælde, og indehaver må indbetale gebyret på ny, når fornyelsestidspunktet kommer.

Indbetales et gebyr ikke rettidigt indenfor 3 måneder før forfaldsdato eller på forfaldsdato, er der mulighed for at indbetale et forhøjet gebyr i indtil 6 måneder efter forfaldsdato. Indbetales det forhøjede gebyr heller ikke indenfor disse sidste 6 måneder, bortfalder brugsmodellen.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de gældende tidsfrister for fornyelse, idet det ikke er muligt efterfølgende at indlevere en ny brugsmodelansøgning på grund af nyhedskravet.

Se også betaling af gebyr.

 Opdateret: 13. november 2013