Brev om godkendelse til registrering

Der sendes brev om godkendelse til registrering, når ansøgningen kan godkendes uden ændringer i beskrivelse og krav eller med nogle få indlysende formelle rettelser i beskrivelse og/eller krav. I brevet om godkendelse informeres ansøgeren om, at brugsmodel kan meddeles på baggrund af den foreliggende beskrivelse med krav med eventuelle rettelser.

Hvis godkendelse til registrering sker før 15 månedersdagen, gør Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger opmærksom på, at registrering kan ske før 15 månedersdagen og at ansøgningen i givet fald vil blive offentliggjort samtidig. Hvis ikke ansøger anmoder om en registrering før 15 månedersdagen, registrerer Patent- og Varemærkestyrelsen først ansøgningen på 15 månedersdagen. Se registrering.Opdateret: 19. juni 2013