Registrering

Det følger af BML § 21, stk. 1, at når ansøgningen er i overensstemmelse med forskrifterne, det vil sige, at der intet er til hinder for registrering af frembringelsen, og det er konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, hvormed frembringelsen vil kunne registreres, sender Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse til ansøgeren om, at frembringelsen kan godkendes til registrering

Den nødvendige enighed om indholdet af beskrivelse, krav og eventuelle tegninger vil normalt være opnået under det tekniske eftersyn eller prøvningen. Når ansøgeren indsender nye bilag som svar på en teknisk behandling, anses ansøgeren for at være enig i den fremsendte tekst. Sagsbehandleren vurderer, om de nye bilag kan godkendes uden yderligere ændringer.

Er dette tilfældet, undersøges det, om der er formelle mangler ved ansøgningen, i givet fald sendes et brev til ansøger ang. manglerne.

Registreringen af frembringelsen kan først ske 15 måneder efter indleveringsdagen/løbedagen/prioritetsdagen med mindre ansøger beder om det, jf. BML § 24, stk. 1 og 2..Opdateret: 8. november 2013