Referencelisten

Ved registrering af en brugsmodelansøgning, hvor der er foretaget en prøvning, udarbejder sagsbehandleren en elektronisk referenceliste (rele­vante publikationer) inden ansøgningen godkendes til registrering.

På brugmodeldokumentet anføres alle de dokumenter, som er anført i den elektro­ni­ske referenceliste som relevante for bedømmelse af frembringelsens registrerbarhed.

Er der tale om en udskilt eller afdelt ansøg­ning, medtages også eventuelle dokumenter, der har været anført i stamansøgningen, og som har haft betyd­ning for behandlingen af den afdelte/udskilte ansøgning.

Dokumenter, der af en eller anden grund har været anvendt fejl­agtigt, medtages derimod ikke på listen.

Patent- og brugsmodeldokumenter anføres alene med dokumentkode og -nummer i den rækkefølge, de er indtastet i den elektroniske referenceliste.

Efter eventuel administrativ prøvning, hvor der har været brugt nyt relevant materiale, og hvor brugsmodellen opretholdes i ændret form, suppleres referencelisten med det nye materiale.

 Opdateret: 19. juni 2013