Angivelse af at der søges om brugsmodelbeskyttelse

Kravet om "en angivelse af, at der søges om brugsmodelbeskyttelse" kan bl.a. opfyldes ved at gøre brug af den af Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejdede ansøgningsblanket, eller ved elektronisk indlevering via vores hjemmeside.

Uanset det ikke specifikt fremgår, at der er tale om en brugsmodelansøgning, kan betingelsen alligevel være opfyldt, hvis vi umiddelbart kan udlede, at der er tale om en brugsmodelansøgning. Hvis eksempelvis betingelsen i BEK § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 er opfyldt, kan selve opfyldelsen af disse betingelser være nok til at opfylde betingelsen om en tilkendegivelse som anført i stk. 1, nr. 1. Hvis der for eksempel foreligger en fyldig beskrivelse af frembringelsen og  brugsmodelkrav, vil vi således kunne udlede, at der er tale om en brugsmodelansøgning. Opdateret: 31. oktober 2013