Ansøgningsgebyr - indleveringsdag

For at kunne få tildelt en indleveringsdag skal ansøgningsgebyret være betalt, jf. BEK § 3, stk. 2. Hvis ansøgeren ikke har betalt ansøgningsgebyret, gives der en frist på en måned til at betale gebyret. Betales ansøgningsgebyret ikke inden denne frist, anses ansøgningen ikke som indleveret, og der kan ikke gives en indleveringsdag. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. BML § 63.Opdateret: 20. juni 2013