Behandling af brugsmodelansøgninger

Sagsbehandlingen har til formål at sikre, at ansøgningen og frembringelsen opfylder kravene i brugsmodelloven og den tilhørende bekendtgørelse.

Sagsbehandlingen omfatter blandt andet en behandling af ansøgningen i forbindelse med indleveringen, en formalitetsbehandling og en teknisk sagsbehandling.

Behandlingen i forbindelsen med indleveringen omfatter blandt andet en undersøgelse af, om ansøgningen kan få tildelt en indleveringsdag.

Formalitetsbehandlingen skal sikre, at de eventuelle formelle mangler ansøgningen har, er afklaret, før den overgår til en teknisk sagsbehandling.

Den tekniske sagsbehandling kan enten omfatte et teknisk eftersyn, hvis brugsmodelansøgningen skal registreres uden prøvning eller en første behandling med teknisk eftersyn, nyhedsundersøgelse og registrerbarhedsvurdering, og efterfølgende behandlinger, hvis brugsmodelansøgningen skal registreres med prøvning. Herefter afsluttes den tekniske sagsbehandling med enten en registrering eller et afslagOpdateret: 18. juni 2013