Nyhedsundersøgelsestype

En af opgaverne for Patent- og Varemærkestyrelsens patentenhed er at udføre nyhedsundersøgelser og registerbarhedsvurderinger af danske brugsmodelansøgninger.

Udover disse almindelige undersøgelser, kan patentenheden også udføre andre typer af nyhedsundersøgelser, såsom

  • Yderligere nyhedsundersøgelse,

I en brugsmodelansøgnings tekniske sagsbehandlingsfase kan en yderligere nyhedsundersøgelse blive nødvendig. Grunden til dette kan for eksempel være:

(i) Ansøger ændrer kravene, så de omfatter genstande, der ikke er dækket af den oprindelige nyhedsundersøgelse.

(ii) Ansøger fjerner de mangler, som resulterede i den delvise nyhedsundersøgelse, ved at ændre eller tilbagevise disse,

(iii) Sagsbehandleren ændrer standpunkt i sin bedømmelse af nyhed eller vurdering af tydelig adskillelse fra kendt teknik, se Nyhedsundersøgelsen, eller af andre årsager, f. eks. efter yderligere forklaringer fra ansøger, eller

(iv) Begrænsninger eller mangelfuldheder i den første nyhedsundersøgelse.

Sagsbehandleren anvender dokumenter, som kommer frem i en sådan yderligere nyhedsundersøgelse, hvis de anses for relevante for sagsbehandlingen af ansøgningen. Hvis et nyt dokument anvendes senere under sagsbehandlingen, fremsendes en kopi af dette til ansøgeren.

  •  Nyhedsundersøgelse af prioritetsansøgninger eller forgrenede ansøgninger,

Evt. nyhedsundersøgelsesrapporter fra tilsvarende ansøgninger (prioritet, forgrening) kan anvendes til at begrænse nyhedsundersøgelsen.

Sagsbehandleren vil udføre en nyhedsundersøgelse som beskrevet nedenfor:

(a) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra EPO, PCT, AT, DE, FR (EPO nyhedsundersøger for FR), GB og NL:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK, FI, NO og SE.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført i SE eller FI, undersøges kun i materiale fra DK.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført af NPI, skal der ikke foretages yderligere undersøgelser.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen ikke er foretaget af EPO udfører EPO efterfølgende en supplerende nyhedsundersøgelse. Denne nyhedsundersøgelse kan også indgå i sagsbehandlerens vurderingsgrundlag.

(b) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra FI, NO, SE:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK.

(c) Hvis der foreligger en nyhedsrapport fra US, CH, JP, KR, RU eller SU:

Der undersøges ikke i materiale fra det pågældende land.

(d) I de tilfælde hvor brugsmodelansøgningen er fremkommet på baggrund af en patentansøgning, som ikke har kunnet føre til patent på grund af manglende opfindelseshøjde i forhold til kendt teknik, er det ikke altid givet, at en sådan brugsmodelansøgning kan opfylde kravet om frembringelseshøjde, selv om det var tilfældet i forhold til den kendte teknik, der var fremdraget mod patentansøgningen. Nyhedsundersøgelsen af patentansøgningen kan være stoppet, før alt obligatorisk materiale var gennemgået, selv om der var mulighed for at finde endnu nærmere kendt teknik, som også ville være hindrende for registrering af frembringelsen som brugsmodel. Sagsbehandleren vil derfor udføre en supplerende nyhedsundersøgelse.

  • Vi tilbyder ikke en supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24 mdr.

På grund af kravet om enkel, billig og hurtig behandling af brugsmodelansøgninger, også ved prøvning, lades dokumenter, som endnu ikke var tilgængelige på prøvningstidspunktet principielt ude af betragtning ved prøvningen. Der tilbydes derfor ingen senere supplerende undersøgelse som ved patentansøgninger.

Det betyder, at der kan forekomme relevant materiale, som først er tilgængeligt efter vores afgørelse.

Hvis man har kendskab til eller ønsker at sikre sig mod relevant materiale, som ikke har været tilgængeligt ved prøvningen, må man anmode om ny prøvning.

 Opdateret: 19. juni 2013