Prøvning af brugsmodelansøgning før registrering

Ved prøvning af en brugsmodelansøgning før registrering, jf. BML § 19, stk. 2 foretager Patent- og Varemærkestyrelsen udover et teknisk eftersyn, også en nyhedsundersøgelse og en registrerbarhedsvurdering af frembringelsen, for at påse at betingelserne om, at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, jf. BML § 5, er opfyldt.

Hvis ansøger ønsker en prøvning af brugsmodelansøgningen før registrering, jf. BML § 19, stk. 2, skal ansøger indsende en skriftlig anmodning herom til Patent- og Varemærkestyrelsen. Anmodningen kan ske i forbindelse med indleveringen af ansøgningen, men kan også sendes senere, jf. BEK § 5, stk. 3. I forbindelse med anmodningen betales det fastsatte gebyr jf. BEK § 5, stk.2.

Følgende betingelser skal være opfyldt ved anmodningens indlevering

 a) der har ikke tidligere været foretaget prøvning i sagen og

 b) det fastsatte gebyr skal være betalt.

Anmodningen afvises, hvis tilfælde a) ikke er opfyldt og et eventuelt gebyr tilbagebetales.

Hvis tilfælde b) ikke er opfyldt, får ansøger en frist på 1 måned til at betale gebyret.  Er gebyret ikke betalt ved udløbet fristen, afvises anmodningen, jf. BEK § 5, stk. 4.

Resultatet af det tekniske eftersyn, nyhedsundersøgelsen og registrerbarhedsvurderingen bliver kommunikeret til ansøgeren i et første behandlingsbrev.

Det første behandlingsbrev vil indeholde en forklaring af de indvendinger, der er rejst mod ansøgningen, og indeholde instrukser om, hvordan disse hindringer kan overkommes, såfremt vi vurderer, at ansøgningen kan føre til en brugsmodelregistrering. Ansøger bliver i det første behandlingsbrev anmodet om at kommentere og rette eventuelle mangler i ansøgningen.

Kommunikationen mellem ansøgeren og Patent- og Varemærkestyrelsen er normalt skriftlig, men der kan også afholdes et møde om sagen, hvis ansøger eller Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for sagen. Kommunikationen fortsætter så længe, at Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at det er relevant.

Herefter vil sagsbehandleren enten godkende ansøgningen til brugsmodelregistrering eller give et afslag.

 Opdateret: 2. november 2015