Offentliggørelse af en forgrenet ansøgning

I henhold til BML § 24 bliver akterne i en brugsmodelansøgning/brugsmodelregistrering offentlig tilgængelige, når der er forløbet 15 måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, hvis der er begæret prioritet. Se mere under offentliggørelse.

En forgrenet ansøgning anses i henhold til BEK § 13 som indleveret på samme dag, som den patentansøgning den er forgrenet fra, hvilken dag kaldes løbedagen for den forgrenede ansøgning.

I forhold til offentliggørelsen medfører dette, at den forgrenede ansøgning bliver offentlig tilgængelig 15 måneder fra dens løbedag. Hvis 15 måneder fra den begærede løbedag allerede er forløbet ved indleveringen af den forgrenede ansøgning, vil akterne i den senere indleverede ansøgning blive offentligt tilgængelige allerede ved indleveringen. Vi undersøger ikke på tidspunktet for indleveringen af den forgrenede ansøgning, om den begærede forgrening kan accepteres. Dette sker først i forbindelse med den tekniske sagsbehandling, se mere under indholdet af en forgrenet ansøgning.Opdateret: 7. juni 2013