Tidsfrist for indlevering af en forgrenet ansøgning

Det er muligt at forgrene fra en patentansøgning, så længe patentansøgningen verserer. Der må dog højst være gået 10 år fra patentansøgningens indleveringsdag eller fra den dag, der anses som indleve­ringsdag. Dette hænger sammen med at den samlede beskyttelsestid for en brugsmodel er 10 år.

Hvis en patentansøgning ønskes anvendt som grundlag for en brugsmodelansøgning, skal ansøgeren senest 2 måneder efter, at patentansøgningen er henlagt uden mulighed for genoptagelse eller endeligt afslået af patentmyndigheden, indlevere en brugsmodelansøgning med begæring herom, jf. BEK § 13, stk. 3.

  • Ved forgrening fra en dansk patentansøgning, en international ansøgning, der er videreført i Danmark, eller en europæisk patentansøgning, der er konverteret til en dansk patentansøgning, gælder:

En forgrenet ansøgning kan indleveres så længe patentansøgningen, som der forgrenes fra, ikke er endelig afgjort. Dette medfører, at en forgrening kan ske indtil (men ikke inklusiv) datoen, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen afsender meddelelse om patent jf. PL § 20, stk. 1 i patentansøgningen, der forgrenes fra.

Såfremt patentansøgningen, der forgrenes fra, er godkendt til patentmeddelelse, og der er sendt et brev om godkendelse til patentmeddelelse, kan der ikke længere indleve­res forgrenede brugsmodelansøgninger på noget, som falder uden for det beskyttelses­omfang, der er fastlagt ved de godkendte krav i patentansøgningen. 

  • Ved forgrening fra en europæisk patentansøgning, hvor Danmark er designeret, gælder:

En forgrenet ansøgning kan indleveres indtil den dag, hvor EPO meddeler patent på den europæiske patentansøgning.Opdateret: 27. november 2013