Gebyr for en forgrenet ansøgning

Ved indlevering af en forgrenet ansøgning skal der betales et ansøgningsgebyr, jf. BML § 73a.

Der skal desuden betales fornyelsesgebyrer for forgrenede ansøgninger på samme måde som ved almindelige brugsmodelansøgninger/brugsmodelregistreringer, se mere under fornyelse.

Betalingsfristen beregnes fra indleveringsdatoen for den ansøgning, som ansøgningen er forgrenet fra.

Der gælder dog særlige regler for forfaldsdagen af fornyelsesgebyrer for de perioder, der er begyndt inden indleveringen af den forgrenede ansøgning , jf. BML § 39, stk. 2.

Særreglen i BML § 39, stk. 2 medfører således, at de fornyelsessgebyrer, der allerede er forfaldne inden indleveringen af den forgrenede ansøgning, først forfalder 2 måneder efter indleveringen af den forgrenede ansøgning.

Såfremt disse fornyelsessgebyrer ikke betales inden for 2 måneder fra indleveringsdagen af den forgrenede ansøgning, kan de stadig anses for rettidigt betalt, såfremt de betales inden udløbet af 6 måneder fra 2 måneders dagen under forudsætning af, at der betales et forhøjet gebyr på 20 %, jf. BML § 73b, stk. 2.

I tilfælde af begæring om genoprettelse på grund af manglende betaling af forfaldne fornyelsesgebyrer, begynder 1-års fristen i BML § 66 først at løbe, når fristen for betaling inklusiv forhøjelsesgebyr er udløbet.Opdateret: 19. november 2013