Aktindsigt før en brugsmodelansøgnings offentliggørelse

Indtil tidspunktet for ansøgningens offentliggørelse er det kun ansøger, der har adgang til sagsakterne, med mindre ansøger har givet sit samtykke til andres adgang. Indtil sagen bliver offentlig tilgængelig kan Patent- og Varemærkestyrelsen således hverken be- eller afkræfte, at der foreligger en ansøgning.


Anmodning om aktindsigt med henvisning til BML § 53


En brugsmodelansøger, der over for en anden påberåber sig retten til en brugsmodelansøgning, inden ansøgningens akter er blevet tilgængelige, er i henhold til BML § 53, stk. 1, på den andens begæring forpligtet til at give sit samtykke til, at den anden får adgang til at gøre sig bekendt med ansøgningens akter.
Det følger af BML § 60, at en ansøger, der er forpligtet til at give aktindsigt efter BML § 53, stk. 1, men som undlader at efterkomme denne forpligtelse, kan straffes med bøde, og er pligtig til at erstatte derved forvoldt skade i det omfang, dette skønnes rimeligt.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke har hjemmel til at give adgang til akterne i en ikke tilgængelig brugsmodelansøgning, medmindre der gives samtykke fra ansøgeren.Opdateret: 18. marts 2014