Procedure for aktindsigt

Akter, som er tilgængelige i elektronisk form, kan gennemses gratis online via PVSOnline, hvortil der er adgang fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. I PVSOnline kan der således findes oplysninger vedrørende status for behandlingen af en brugsmodelansøgning og sagens korrespondance.

Ved ønske om aktindsigt kan der desuden fremsættes anmodning herom til os. Anmodningen om aktindsigt kan fremsættes både skriftligt og mundtligt, herunder telefonisk. Der stilles således ikke formkrav til begæringen.

Begæringen om aktindsigt skal angive den sag eller de dokumenter, der søges aktindsigt i. Dette indebærer, at begæringen skal indeholde sådanne oplysninger, at vi via vores registre og journalsystem kan identificere sagen eller dokumenterne.

 Opdateret: 20. marts 2013