Kvittering ved elektronisk indlevering via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside

Ved modtagelsen af elektroniske ansøgninger via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside genererer systemet automatisk en elektronisk kvittering for indleveringen, der vises på skærmen. Kvitteringen kan skrives ud.

Vi har ikke foretaget en egentlig sagsbehandling af ansøgningen forud for visningen af den elektroniske kvittering. Derfor indeholder vores kvittering ikke et sagsnummer. Ansøgningen bliver tildelt et ansøgningsnummer, når behandlingen heraf påbegyndes.

Vi kan efter anmodning sende kvittering via fax eller e-mail.

For at sikre at kvittering afsendes straks efter modtagelsen af ansøgningen, bedes ansøger sende eventuel anmodning om, at kvittering sendes via e-mail eller fax samtidig med indleveringen af ansøgningen med angivelse af til hvilken e-mailadresse eller faxnummer kvitteringen skal fremsendes.

 Opdateret: 20. marts 2013