Kvittering ved indlevering via E-post

Hvis ansøgningen sendes med krypteret e-post med digital signatur til e-postadressen: PVS@DKPTO.DK, modtager ansøger en automatisk genereret e-post kvittering fra Patent- og Varemærkestyrelsen indeholdende den fremsendte e-post med evt. vedhæftede filer, samt tidspunktet for Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af den oprindelige e-post. Kvitteringen sendt pr. e-post er ligeledes krypteret og udstyret med vores digitale signatur.

Hvis ansøgningen sendes med ukrypteret e-post til e-postadressen: PVS@DKPTO.DK, modtager ansøger en automatisk genereret e-post kvittering, der alene angiver tidspunktet for vores modtagelse af den oprindelige e-post. De filer, der sendes til os, vil således ikke fremgå af kvitteringen og ansøger får derfor ikke mulighed for at tjekke op på indholdet af den mail, der er sendt til os.

Forskellen på indholdet af e-post kvittering efter fremsendelse af en krypteret henholdsvis ukrypteret e-post skyldes de generelle regler for offentlige myndigheders anvendelse af e-post. Det fremgår af disse regler, at vi ikke må returnere fremsendte filer i ukrypteret form, hvis disse indeholder fortrolige oplysninger.

Hvis ansøger ønsker en kvittering fra os, der viser, hvilket indhold og evt. filer vi har modtaget, skal ansøger således fremsende sin e-post i krypteret form og med digital signatur.

E-postkassen genererer en automatisk kvittering med henblik på dokumentation af indleveringen. Vi har derfor ikke foretaget en egentlig sagsbehandling af e-posten forud for fremsendelsen af denne kvittering. Derfor indeholder vores kvittering ikke et sagsnummer. Ansøgningen bliver tildelt et ansøgningsnummer, når behandlingen heraf påbegyndes.

 



Opdateret: 12. august 2020