Konfliktende ansøgninger BML § 5, stk. 2, 2. pkt.

Om en offentliggjort dansk ansøgning er del af kendt teknik i henhold til BML § 5, stk. 2, 2. pkt. og hermed en konfliktende ansøgning bestemmes først og fremmest ved ansøgningens indleveringsdag (prioritetsdato) og dens offentliggørelsesdato.

Den offentliggjorte danske ansøgnings indleveringsdag (prioritetsdato) skal ligge forud for den dag den brugsmodelansøgning, der er under behandling, anses for indleveret eller dennes prioritetdato. Den danske ansøgnings offentliggørelsesdato i henhold til BML § 24 eller PL § 22 skal finde sted på den dato eller ligge efter den dato.

Hvis den offentliggjorte danske ansøgning påberåber sig prioritet, anses prioritetsdatoen som indleveringsdagen (BML § 11), hvad angår det indhold i ansøgningen, som svarer til prioritetsansøgningen. Hvis et ønske om prioritet var opgivet eller på anden vis tabt med virkning fra en dato, der ligger forud for offentliggørelse, er indleveringsdagen og ikke prioritetsdatoen den relevante, uanset om ønsket om prioritet kunne have ført til anerkendelse af prioriteten.   

Hvis den offentliggjorte danske ansøgning er en brugsmodelansøgning, som er forgrenet fra en patentansøgning for Danmark, anses dennes indleveringsdag at gælde for brugsmodelansøgningen, BML § 12.                                                                       

Ændringer med virkning efter offentliggørelsesdatoen (f.eks. tilbagetagelse af en designering eller af ønsket om prioritet eller tab af prioritetsrettigheder af andre årsager) har ingen indvirkning på anvendelsen af BML § 5, stk. 2.

Det følger af BML § 5 stk. 2, 3. pkt., at konfliktende ansøgninger kun er en del af den kendte teknik, når spørgsmålet om nyhed behandles, og ikke når det gælder tydelig adskillelse.

Under konfliktende ansøgninger i henhold til BML § 5, stk. 2, 2. pkt. forstår man:

(i) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af patentansøgninger og ansøgninger om registrering af brugsmodel, som er indleveret eller skal anses for indleveret her i landet før den ansøgning, der behandles, men som først er blevet almindeligt tilgængelige på eller efter indleveringsdagen/prioritetsdagen for den ansøgning der behandles. Sådanne rettigheder kan være danske patentgrundansøgninger, der er indleveret i de sidste 18 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges, og brugsmodelgrundansøgninger, der er indleveret i de sidste 15 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges;

(ii) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af sådanne internationale brugsmodelansøgninger, som er omfattet af BML § 27, 2. pkt. eller BML § 35, stk. 4; og hele indholdet af internationale patentansøgninger, som er omfattet af PL § 29, 2. pkt. eller PL § 38, stk. 4; og

(iii) Indholdet af sådanne europæiske ansøgninger, som er omfattet af PL § 82, stk. 2.

Med "indholdet" af en dansk ansøgning menes hele brugsmodel- eller patentansøgningen, herunder:

(i) indhold, der udtrykkeligt gives afkald på (med undtagelse af disclaimere for funktionsudygtige udførelsesformer);

(ii) indhold, for hvilket en tilladelig henvisning til et andet dokument gøres; og

(iii) kendt teknik i det omfang, det er udtrykkeligt beskrevet.

Dog omfatter "indholdet" hverken prioritetsdokument (hvis formål kun er at fastsætte, i hvilket omfang prioritetsdagen er gyldig for angivelserne i den danske ansøgning eller sammendraget.

Det er vigtigt at bemærke, at det er indholdet af den tidligere ansøgning som indleveret, der skal tages hensyn til, når BML § 5, stk. 2, 2. pkt. finder anvendelse. Hvor en ansøgning indleveres på et andet sprog end de tilladte sprog, kan det forekomme, at noget af ansøgningen ved en fejl udelades ved oversættelsen til dansk eller engelsk og således ikke offentliggøres i henhold til BML § 24. Selv i dette tilfælde, er det indholdet i den oprindelige tekst, der er relevant for så vidt angår BML § 5, stk. 2, 2. pkt..

Konfliktende ansøgninger i henhold til BML § 5, stk. 2, 2. pkt. skal og bør kun fremdrages, hvis denne teknik

  • kan give anledning til ændring (f. eks. begrænsning) af beskyttelsesomfanget, udover hvad den almindeligt tilgængelige teknik gør nødvendigt, eller
  • medfører, at angivelser i beskrivelsen med hensyn til, hvad der er ukendt og overraskende, ikke længere er korrekte.

Se også

Krav og konfliktende ansøgninger iht. BML § 5, stk. 2, 2. pkt. Opdateret: 19. november 2013