Krav og konfliktende ansøgninger iht. BML § 5, stk. 2, 2. pkt.

Når konfliktende ansøgninger jf. BML § 5 stk. 2, 2. pkt., er fremdraget, gælder følgende med hensyn til formuleringen af krav:

Omfatter kravet noget, som er kendt fra teknik i henhold til BML § 5 stk. 2, 2. pkt., må det indskrænkes, så det ikke omfatter det kendte.

Der må dog ikke med henvisning til BML § 5 stk. 2, 2. pkt. forlanges ændringer i kravets formulering (f.eks. vedrørende placeringen af "kendetegnet ved" eller "som er ny ved"). Kravet må på sædvanlig vis udformes under hensyn til almindeligt tilgængelig teknik (se dog nedenfor).

Hvis ansøger imidlertid ønsker at inddrage teknik i henhold til BML § 5 stk. 2, 2. pkt. i udformning af sin ansøgning, må ansøger formulere krav og beskrivelse i overensstemmel­se hermed. Denne mulighed for ansøgeren forudsætter, at den pågældende teknik i henhold til BML § 5 stk. 2, 2. pkt. i teknisk henseende er mere relevant end den almindeligt tilgængelige teknik. Har ansøger ved placeringen af "kendetegnet ved" eller "som er ny ved" præciseret kravet over for teknik i henhold til BML § 5 stk. 2, 2. pkt., skal forklaringen af frembringelsen i beskrivelsens almindelige del stemme overens hermed. Tilsvarende skal kravet, hvis formuleringen af frembringelsen i beskrivelsen alene er baseret på teknik i henhold til BML § 5 stk. 2, 2. pkt., være formuleret i overensstemmelse hermed.  Opdateret: 29. oktober 2013