Kendt teknik

Brugsmodel registreres kun for frembringelser som er nye i forhold til den kendte teknik og som adskiller sig tydeligt derfra.

"Kendt teknik" defineres som alt, der er gjort almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde før brugsmodelansøgningens indleveringsdag, evt. prioritetsdag eller løbedag. Bredden af denne definition skal bemærkes. Der er ingen begrænsninger til det geografiske område, hvor den relevante information blev gjort almindeligt tilgængelig. Dette gælder også i forhold til sproget eller måden, hvorpå informationen blev gjort almindelig tilgængelig. Der er heller ikke en grænse for, hvor langt tilbage i tiden informationskilderne stammer.

Til vurderingen af nyhed omfatter den kendte teknik derudover indholdet i de før brugsmodelansøgningens indleveringsdag her i landet indleverede patentansøgninger eller ansøgninger om registrering af brugsmodel, såfremt disse ansøgninger bliver almindeligt tilgængelige i overensstemmelse med reglerne i PL § 22 for patentansøginger eller med reglerne i BML § 24 for brugsmodeller. Se Konfliktende ansøgninger jf. BML § 5, stk. 2, 2. pkt..

For vurderingen af, om andre dokumenter (som kan være tilført processen f.eks. af tredjemand i henhold til BEK § 34) kan betragtes som værende gjort almindeligt tilgængelige, henvises til dokumentationsmateriale i administrativ prøvning.

Generelt udvælger sagsbehandleren kun citationer fra dokumenter, som findes blandt søgematerialet, eller som sagsbehandleren på anden vis har adgang til. På den måde er der ingen tvivl om indholdet af de citerede dokumenter, da sagsbehandleren almindeligvis har gennemgået ethvert citeret dokument.

 Opdateret: 19. juni 2013