Nyhedsundersøgelse

Formålet med nyhedsundersøgelsen er at finde frem til den kendte teknik, som er relevant for at kunne vurdere, om (og i givet fald i hvilket omfang) den frembringelse, som ansøgningen vedrører, er ny og adskiller sig tydeligt fra den kendte teknik. Resultat af nyhedsundersøgelsen danner hermed grundlag for registrerbarhedsvurderingen.

Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsundersøgelser svarer til international nyhedsundersøgelser i overensstemmelse med PCT-reglerne suppleret med skandinavisk materiale.

Nyhedsundersøgelsen skal være så fuldstændig og effektiv som muligt inden for de begrænsninger, den nødvendigvis er pålagt. Se mere under Nyhedsundersøgelsens omfang.

Vurderingen af registrerbarhed i nyhedsundersøgelsesfasen kan have direkte indflydelse på udførelsen af selve nyhedsundersøgelsen, se Nyhedsundersøgelsens omfang.

Vurderingen vedrørende registrerbarhed udtrykkes implicit i nyhedsundersøgelsesrapporten ved anførelse af dokumentkategorier.

Se også

 Opdateret: 7. juni 2013