Registrerbarhedsvurdering

Ved registrerbarhedsvurderingen undersøger sagsbehandleren, om betingelserne for registrerbarheden er opfyldt.

Dette omfatter om

Udover disse betingelser, skal sagsbehandleren være opmærksom på om følgende er opfyldt:

  • den/de angivne frembringelser er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen, således at den kan udøves af en fagmand, jf. BML § 14, stk. 2, og
  • om der undervejs i registrerbarhedsvurderingen stadig er frembringerisk enhed mellem frembringelserne i ansøgningen, hvis den indeholder flere frembringelser, jf. BML § 16.
  • ansøgningens udformning opfylder kravene angivet under Indlevering af brugsmodelansøgninger. Se blandt andet Krav, Beskrivelsen, Tegninger, Formatkrav.


Opdateret: 2. november 2015