Frembringerisk enhed

I henhold til BML § 16 må der i samme ansøgning ikke søges om brugsmodel på to eller flere uafhængige frembringelser.

BEK § 21, stk. 1, angiver, hvordan det afgøres om betingelser­ne i BML § 16 er opfyldt, når der er mere end én frembringelse i ansøgningen.

Det følger således af denne bestemmelse, at en ansøgning, som omfatter flere frembringelser, kun anses for at være i overensstemmelse med BML § 16, hvis der mellem frembringelserne foreligger en teknisk sammenhæng. Denne tekniske sammenhæng kommer til udtryk ved, at frembringelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk, som hver frembringelse bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Patent & Varemærkestyrelsens metode til at bedømme enhed efterprøver betingelserne i bekendtgørelsens § 21. Se mere under Særlige tekniske træk metoden.  

 

 Opdateret: 19. juni 2013