Tydelig adskillelse

En frembringelse adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, hvis den under hensyntagen til den kendte teknik ikke er "nærliggende" for en fagmand

Nyhed og tydelig adskillelse er forskellige kriterier. Der er nyhed, hvis der er en forskel mellem frembringelsen og den kendte teknik. Spørgsmålet om tydelig adskillelse er kun relevant, hvis frembringelsen er ny.

Den kendte teknik i forhold til spørgsmålet om tydelig adskillelse er som defineret i BML § 5, stk. 2, 1. pkt.. I henhold til BML § 5, stk. 2, 3. pkt. omfatter den kendte teknik i forhold til tydelig adskillelse ikke senere offentliggjorte danske ansøgninger, som henvist til i BML § 5, stk. 2, 2. pkt.. Som nævnt under Prioritet, betyder "indleveringsdag" i BML § 5 prioritetsdato, når en sådan eksisterer.

Termen "nærliggende" dækker det, som ikke går ud over de normale fremskridt i teknologien, men udelukkende følger helt enkelt og logisk af den kendte teknik, dvs. noget, som ikke indebærer udøvelse af færdigheder eller evner, som går ud over, hvad der kan forventes af en fagmand. Ved vurdering af tydelig adskillelse, til forskel fra nyhed, er det rimeligt at fortolke offentliggjorte dokumenter i lyset af senere erkendt viden og i det hele taget at tage hensyn til al den viden, der var almindeligt tilgængeligt for fagmanden på indleverings- eller prioritetstidspunktet.

I relation til brugsmodeller er der i brugsmodelloven udtrykt et mere beskedent krav til frembringelseshøjde end for opfindelseshøjde for patenter. Ved brugsmodeller kræves der alene tydelig adskillelse i stedet for væsentlig adskillelse, det vil sige at der kræves en mindre, men dog en vis afstand til løsninger, der er helt nærliggende for en fagmand.Opdateret: 19. juni 2013