Kan/vil problematikken

Det tredje spørgsmål i PSA metoden er, om der er nogen lære i den kendte teknik under ét som vil (ikke kun kan, men vil) tilskynde en fagmand, der står over for det objektive tekniske problem, til at modificere eller tilpasse det nærmeste kendte teknik under hensyntagen til denne lære og komme frem til noget, der falder inden for kravet, og dermed opnå hvad frembringelsen opnår (se Tydelig adskillelse).

Pointen er således ikke, om fagmanden kunne være kommet frem til frembringelsen ved at tilpasse eller modificere den nærmest kendte teknik, men om han ville have gjort det, fordi den kendte teknik ansporede ham til at gøre sådan i håbet om at løse det objektive tekniske problem eller i forventning om en forbedring eller fordel.

 Opdateret: 19. juni 2013