Essentielle træk

Essentielle træk er de tekniske træk, som er nødvendige for at definere frembringelsen, undtagen så vidt sådanne træk antydes ved brugen af generiske termer. F.eks. et krav, som angår en "cykel", behøver ikke at nævne tilstedeværelsen af hjul.

I produktkrav, hvor produktet er af en velkendt type, og frembringelsen ligger i ændringen af et kendt produkt af denne type, er det tilstrækkeligt, at kravet klart identificerer det kendte produkt og specificerer, hvad der er ændret og på hvilken måde. Lignende forhold gælder for apparatkrav.

Hvor registrerbarhed afhænger af en teknisk effekt, skal kravene udarbejdes således, at de indeholder alle de tekniske træk ved frembringelsen, som er essentielle for opnåelse af den tekniske effekt.

 

 Opdateret: 8. april 2013